1. Electrified
  2. Warranty
  3. 10-aastase hübriidi aku garantii tingimused
Spartusis pasirinkimas

Iki 10 metų hibridinio akumuliatoriaus garantija

1) Įvadas

Šia kruopščiai parengta pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa siekiama užtikrinti patikimą apsaugą įvykus nepageidaujamam Jūsų automobilio hibridinio akumuliatoriaus gedimui.

Atstovybė arba remonto centras, vykdantis pratęstosios priežiūros programą, pasižada pašalinti visus šioje programoje numatytus gedimus, kurie iškiltų ar turėtų būti pašalinti.

Pratęstosios priežiūros paslaugas teikianti atstovybė arba remonto centras yra Jūsų kontaktinis partneris, į kurį galite kreiptis visais klausimais dėl Lexus hibridinio akumuliatoriaus pratęstosios priežiūros. Jei gedimo atveju negalite susisiekti su šia atstovybe ar remonto centru, kreipkitės į bet kurią kitą atstovybę arba remonto centrą.

Linkime Jums ir toliau maloniai važinėti savo Lexus, naudojantis hibridinio akumuliatoriaus pratęstosios priežiūros programa!

2) Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos galiojimo laikas ir geografinis regionas

Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa galioja tik automobiliams:
a) kurių hibridiniams komponentams taikoma gamyklinė garantija yra pasibaigusi
b) kurių hibridiniams komponentams taikomos gamyklinės garantijos likęs galiojimo laikas yra mažiau nei vieneri metai
c) kurie yra ne senesni nei 10 metų.

Minėtas sąlygas atitinkantiems automobiliams Lexus hibridinio akumuliatoriaus pratęstosios priežiūros programa pradeda galioti kitą dieną po sėkmingai atliktos kliento Lexus hibridinio akumuliatoriaus patikros jo atstovybėje arba remonto centre ir pastarojo pateikto Lexus hibridinio akumuliatoriaus pratęstosios priežiūros programos patvirtinimo. Šiame patvirtinime nurodoma data ir rida, kai buvo atlikta Lexus hibridinių komponentų patikra. Pirmuoju minėtu atveju (a) pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa galioja vienerius metus arba iki nuvažiuojant iki 15 000 km, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau. Antruoju minėtu atveju (b) pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa pratęsia gamyklinės hibridinio akumuliatoriaus garantijos galiojimo laiką iki vienerių metų. Pavyzdžiui, Jūs atvykstate dėl hibridinių komponentų patikros, kai Jūsų automobiliui yra lygiai 4 metai ir 8 mėnesiai. Sėkmingai ją atlikus, hibridinio akumuliatoriaus garantija pratęsiama 8 mėnesiams (taigi ji galios iki automobiliui sueis lygiai 5 metai ir 8 mėnesiai).

Tolesnė hibridinio akumuliatoriaus pratęstosios priežiūros paslauga gali būti teikiama (kiekvienąkart iki nuvažiuojant 15 000 km arba 1 metams, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) tol, kol automobilis atitinka minėtus tinkamumo kriterijus. Visais atvejais hibridinio akumuliatoriaus pratęstosios priežiūros programa įsigalioja tik po sėkmingai atliktos hibridinio akumuliatoriaus patikros ir gavus Jūsų atstovybės arba remonto centro patvirtinimą. Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa galioja šiose šalyse: Airijos Respublikoje, Andoroje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje, Gibraltare, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Monake, Norvegijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje.

Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos vykdymo tvarka
Sugedus hibridiniam akumuliatoriui programos galiojimo laikotarpiu ir prireikus atitinkamo remonto, klientas, kurio automobilis dalyvauja programoje, turi teisę, remdamasis šios programos sąlygomis, atlikti būtiną remontą pratęstosios priežiūros programos paslaugas teikiančioje atstovybėje arba remonto centre, pasikonsultavęs su šioje programoje numatytus darbus atliekančios atstovybės arba remonto centro darbuotojais, arba kitoje atstovybėje ar remonto centre (gedimo atveju, kai negalima pasiekti pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros paslaugas teikiančios atstovybės ar remonto centro). Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programoje numatyta kompensuoti faktiškai patirtas būtino remonto išlaidas, įskaitant visas būtinai keistinas dalis.

Pretenzijos dėl išlaidų padengimo nepriimamos tokiais atvejais:

a) kai išlaidos susijusios su netiesioginėmis arba tiesioginėmis pasekmėmis, pvz., neatlyginamos automobilio vilkimo, gyvenimo viešbutyje arba apgyvendinimo ar stovėjimo išlaidos, nekompensuojama už negalėjimą naudotis automobiliu;
b) kai išlaidos susijusios su krovinių gabenimu oro transportu arba specialiu pristatymu.

Nuosavybės teisė: 
Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa ir joje numatytos paslaugos neturi jokios įtakos galimos pirkimo sutarties ir (arba) garantijos teisėms, kurias įgyja pirkėjas, sudarydamas šią sutartį su automobilio pardavėju. Tai nesuteikia teisės keisti (nutraukti pirkimo sutarties) ar daryti nuolaidą (mažinti pirkimo kainą), lygiai taip pat ir nepanaikina tokios teisės.

Į pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programą neįtraukta žala

a) sąlygota tiesioginio audros, krušos, žaibo, žemės drebėjimo ar potvynio, taip pat gaisro arba sprogimo poveikio;
b) sąlygota bet kokių karo įvykių, pilietinio karo, pilietinių neramumų, streikų, lokautų, užgrobimo ar kitų savivalės aktų arba branduolinio sprogimo;
c) sąlygota bet kokių karo įvykių, pilietinio karo, pilietinių neramumų, streikų, lokautų, užgrobimo ar kitų savivalės aktų arba branduolinio sprogimo;
d) patirta per tyčines arba iš anksto apgalvotas akcijas, dėl vagystės, neteisėto naudojimo, dėl apiplėšimo arba turto pasisavinimo;
e) padaryta trečiosios šalies, veikiančios kaip gamintojas ar tiekėjas, kuris ėmėsi ar įsipareigojo imtis veiksmų pagal remonto sutartį ar kitą garantiją. Tai apima ir gamintojo rengiamas visas galimas atšaukimo kampanijas bei pratęstas garantijas;
f) patirta dėl automobilio pažeidimų naudojant didesnę ašį ar sunkesnę priekabą nei nurodyta gamintojo;
g) patirta dėl netinkamų medžiagų, skysčių ir degalų naudojimo;
h) sąlygota tyčinio ar itin aplaidaus elgesio;
i) sukelta prasiskverbusio vandens, korozijos, užterštų skysčių;
j) patirta dėl degimo likučių nuosėdų, dėl kurių pradega vožtuvai;
k) patirta naudojant detalę, kuriai akivaizdžiai būtinas remontas, nebent gali būti įrodyta, kad patirta žala nesusijusi su remontuotina detale arba kad ši detalė buvo bent laikinai sutaisyta, kai buvo padaryta žala;
l) patirta keičiant pradinę automobilio ar automobilio konstrukcijos būklę ir (arba) išplečiant (arba) papildant tam tikrus priedus, kurie neigiamai veikia originalias technines specifikacijas arba saugumo standartus arba kurių kokybė nėra tokia pati kaip originalių priedų ar geresnė už juos.

Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa netaikoma:

a) kitos (ne Lexus) markės automobiliams;
b) automobiliams, registruotiems automobilių prekybos atstovybės ar remonto centro, autoserviso ar kitokio pobūdžio komercinės automobilių įmonės vardu;
c) automobiliams, naudojamiems lenktynėms ar kitokioms su važiavimo mokymu susijusioms reikmėms;
d) policijos, ugniagesių ir greitosios pagalbos automobiliams, taip pat kitų avarinių tarnybų automobiliams;
e) automobiliams su techniniais defektais;
f) automobiliams, kurie specialiai eksploatuojami taksi paslaugoms teikti ir kurių hibridinio akumuliatoriaus patikra jau yra atlikta penkis kartus.

3) Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos taikymo sritis

Paslauga teikiama toliau nurodytoms dalims, kad šios veiktų visu pajėgumu, t. y.:
- hibridiniam automobilio akumuliatoriui

Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa netaikoma toliau nurodytoms dalims ar komponentams:

a) techninės priežiūros atveju (dalims ir paslaugoms), kai atliekama techninė patikra numatytais laiko tarpsniais – visiems darbams ir keičiamoms dalims numatytu techninės patikros laikotarpiu;
b) patyrus patikros, matavimo ir reguliavimo išlaidų, kurios nėra susijusios su žala, numatyta pratęstos Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programoje;
c) esant įprastam nusidėvėjimui;
d) visoms dalims, neįtrauktoms į viršuje pateiktą sąrašą.

4) Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos turėtojo/automobilio savininko prisiimami įsipareigojimai

Kad galėtumėte pasinaudoti pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa, Jūs turite įvykdyti tam tikrus įsipareigojimus. Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šias sąlygas ir su jomis sutinkate:
a) Atlikite visus gamintojo nurodytus ar rekomenduojamus techninės priežiūros ir (arba) patikros darbus. Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos suteikiamos teisės anuliuojamos, jei gedimas atsiranda dėl to, kad nebuvo reguliariai atliekami Lexus techninės priežiūros knygelėje nurodyti techninės priežiūros ir patikros darbai;
b) Visuomet pasirūpinkite, kad veikiančios atstovybės arba remonto centro atlikti darbai būtų patvirtinti techninės priežiūros knygelėje, nes įvykus gedimui turi būti pateikta techninės priežiūros knygelėje užfiksuotų įrašų kopija;
c) Nieko nedarykite su ridos matuokliu, norėdami pasinaudoti pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugomis;
d) Sugedus ridos skaitikliui arba jo pakeitimo atveju, nedelsdami praneškite apie tai pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugas teikiančiai atstovybei arba remonto centrui, kartu nurodydami savo užfiksuotą nuvažiuotų kilometrų skaičių;
e) Laikykitės gamintojo nurodymų dėl automobilio naudojimo, pateiktų naudotojui skirtoje instrukcijoje.

5) Pretenzijų reguliavimas

Rūpestingai saugokite hibridinių komponentų patikros patvirtinimą. Pretenzijos pagal pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programą gali būti nagrinėjamos tik pateikus šį patvirtinimą. Pametę hibridinių komponentų patikros patvirtinimą, susisiekite su pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugas teikiančia atstovybe arba remonto centru. Jums iškart bus suteikta pagalba.

Naudojimasis pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa/pretenzijų reguliavimas:

1. Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugas teikianti atstovybė arba remonto centras, iš kurio įsigijote minėtą programą, yra atsakingas už pretenzijų, pateiktų pagal vykdomą programą, sprendimą.
a) Prašome iškart pranešti apie patirtą žalą, numatytą šioje pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programoje, kartu pateikiant pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos patvirtinimą savo pratęstosios priežiūros programos paslaugas teikiančiai atstovybei ar remonto centrui, ir paruošti automobilį, kad būtų galima patikrinti arba nustatyti žalą.
b) Kiek įmanoma, sumažinkite nuostolius. Dėl šios priežasties prašome pateikti žalai nustatyti būtiną informaciją. Taip pat laikykitės instrukcijų, kaip sumažinti žalos mastą.
c) Parenkite techninės priežiūros knygelę. Toliau viskuo pasirūpins programos paslaugų teikėjas.

2. Jei negalite susisiekti su pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugas teikiančia atstovybe ar remonto centru (pavyzdžiui, esate išvykę į užsienį), kreipkitės į kitą atstovybę ar remonto centrą, atlikdami visus aprašytus veiksmus.


3. Jei remontą atliko ne pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugų teikėjas ir Jums buvo išrašyta sąskaita, tuomet apmokėtą remonto sąskaitą per vieną mėnesį nuo sąskaitos išrašymo dienos pateikite savo pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugas teikiančiai atstovybei ar remonto centrui. Sąskaitoje turi būti atskirai nurodyti atlikti darbai, pakeistų dalių kainos ir darbo išlaidos bei darbo trukmė.

Remiantis pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos sąlygomis, Jums bus nedelsiant atlygintos remonto išlaidos. Nepamirškite nurodyti savo banko sąskaitos numerio, kad būtų galima pervesti nustatytą sumą.riaus priežiūros programos sąlygomis, Jums bus nedelsiant atlygintos remonto išlaidos. Nepamirškite nurodyti savo banko sąskaitos numerio, kad būtų galima pervesti nustatytą sumą.


4. Priėmus sprendimą dėl pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos atvejo, programos turėtojas/automobilio savininkas leidžia įgaliotam ekspertui bet kuriuo metu ištirti pažeistą detalę ir, jam paprašius, pateikia būtiną informaciją žalai įvertinti

Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugų teikimas užsienyje.

Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programa galioja tik tuo atveju, jei užsienio šalyse, nurodytose šios programos patvirtinime, būnama trumpiau nei 90 dienų iš eilės. Užsienio šalyse visi remonto darbai turi būti atlikti patvirtintoje atstovybėje ar remonto centre.

Išvykę į užsienį
Jūs turite patys apmokėti remonto išlaidas. Grįžę atgal į savo šalį, Jūs galite pateikti sąskaitą savo atstovybei ar remonto centrui (jei įmanoma, kartu pridėkite ir sugedusius komponentus) per vieną mėnesį nuo sąskaitos išrašymo dienos. Atlyginant išlaidas, bus sumokėta ne didesnė nei sąskaitoje nurodyta suma su PVM.

6) Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos perdavimas

Pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programą galima perduoti naujam savininkui, jei nėra viršytas maksimalus kilometrų skaičius ir (arba) pasibaigęs programos galiojimo laikas. Prašome informuoti naująjį savininką apie taikomą pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programą. Norėdamas iškart pasinaudoti šios programos paslaugomis, pirkėjas/naujasis savininkas turi nedelsdamas susisiekti su pratęstosios Lexus hibridinio akumuliatoriaus priežiūros programos paslaugas teikiančia atstovybe ar remonto centru, kad būtų galima įprastu būdu perduoti duomenis.