1. Legal
  2. Terms of use
Spartusis pasirinkimas

Teisinis

Naudojimosi interneto svetaine nuostatos

Prisijungdami prie Lexus svetainės ir ja naudodamiesi, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis nuostatomis be jokių apribojimų ir išlygų. Todėl Jūsų prieiga prie Lexus svetainės yra saistoma šių nuostatų ir visų galiojančių įstatymų.

Copyright © Toyota Motor Europe (TME)

 

Turinys

Lexus svetainėje pateikta informacija apie Lexus produktus ir reklamines programas. Šioje svetainėje aprašyti Lexus produktai pardavinėjami tik Europoje. Šioje svetainėje aprašytos reklaminės programos prieinamos tik šalyse, konkrečiai nurodytose susijusioje reklaminėje programoje.

Visa šioje svetainėje pateikta informacija yra tik informacinio pobūdžio. Šia svetaine negalite naudotis arba ja pasitikėti kaip iš įgaliotosios Lexus atstovybės ir remonto centro gautos informacijos pakaitalu.

Čia skelbiama kiek įmanoma išsamesnė informacija. Tačiau TME pasilieka teisę be įspėjimo bet kuriuo metu keisti modelius, įrangą, specifikacijas ir asortimentą.

 

Lexus produktų kainos

Šioje Lexus svetainėje esančios ar per ją skelbiamos kainos pateikiamos tik informavimo sumetimais ir tai nėra pasiūlymas siekiant parduoti Lexus produktus. Nurodytos kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos. Faktinės įgaliotųjų Lexus atstovybių siūlomos kainos gali skirtis. Bet kokio Lexus produkto pirkimą reglamentuoja individualios pardavimo sutarties sąlygos.

 

Degalų sąnaudos ir CO2 rodikliai

Šioje svetainėje nurodytos degalų sąnaudos ir CO2 kiekis matuojamas kontroliuojamoje aplinkoje, naudojant bazinį serijinį automobilį, laikantis 80/1268/EEB direktyvos, įskaitant jos pataisas, reikalavimų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie bazinį serijinį automobilį arba jį įsigyti, susisiekite su vietos Lexus įgaliotąja atstovybe. Jūsų automobilio degalų sąnaudos ir išskiriamo CO2 kiekis gali skirtis nuo išmatuotų reikšmių. Automobilio degalų sąnaudas ir CO2 kiekį lemia vairavimo stilius ir kt. veiksniai (pavyzdžiui, kelio danga, eismo sąlygos, automobilio būklė, montuojama įranga, apkrova, keleivių skaičius ir pan.).

 

Slapukų technologijos naudojimas

Slapukų technologiją TME naudoja siekdama nustatyti Lexus svetainės lankytojų prisijungimo informaciją, registruoti jų aktyvumą, taip pat įvertinti bei patobulinti Lexus svetainę, kad ji veiktų dar efektyviau. Naudodamasi šiais slapukais, TME neregistruoja informacijos apie atskirus lankytojus, todėl informacija nebus naudojama ir saugoma. Prašome įsidėmėti, jog Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad ji nepalaikytų slapukų ar įspėtų Jus apie jų siuntimą. Daugiau informacijos apie slapukų naudojimą ieškokite mūsų puslapyje apie slapukų naudojimąsi.

 

Asmens duomenys / vartotojų įrašai

Visi Jūsų asmens duomenys, pateikti TME Lexus svetainėje, bus naudojami tik TME teikiamų paslaugų kokybei pagerinti. TME visomis išgalėmis stengiasi, kad būtų užtikrintas saugus asmens duomenų rinkimas, perdavimas ir saugojimas, atsižvelgiant į šių duomenų pobūdį. TME nenaudos Jūsų asmens duomenų jokiems nepageidaujamiems pranešimams ar informacijai siųsti. TME neteiks ir neparduos šių duomenų jokioms trečiosioms šalims be Jūsų sutikimo.

TME nėra įsipareigojusi stebėti ir (arba) peržiūrėti jokių Lexus svetainėje vartotojų įrašytų duomenų ir prisiimti atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šiais vartotojų įrašais, tačiau TME pasilieka teisę kartais patikrinti tokią vartotojų įrašytą informaciją ir pašalinti ją iš svetainės be jokios paaiškinamos priežasties.

 

Autorystės teisė

Visa šioje svetainėje pateikta informacija saugoma autorystės teisės. Šioje svetainėje esančią informaciją, tekstus, vaizdus ir grafiką galima naudoti tik savo asmeninėms, nekomercinėms reikmėms. Taip pat negalima visos ar dalies informacijos, tekstų, vaizdų ir grafikos dauginti, modifikuoti, perduoti, licencijuoti ar publikuoti jokiems tikslams negavus raštiško TME sutikimo.

 

Prekių ženklai

Visi šioje svetainėje nurodyti prekės ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai yra Japonijos Toyota Motor Corporation, TME arba trečiųjų šalių nuosavybė. Jūs negalite jų jokiu būdu naudoti, parsisiųsti, kopijuoti ar platinti be raštiško Toyota Motor Corporation, TME arba trečiųjų šalių leidimo, priklausomai nuo konkrečios situacijos.

 

Hipernuorodos

Lexus svetainėje gali būti hipernuorodų į kitas interneto svetaines, kurios yra visiškai nepriklausomos nuo šios svetainės. TME neteigia ir negarantuoja, kad kurioje nors hipernuorodoje ar kitoje interneto svetainėje esanti informacija yra tiksli, išsami ir autentiška. Prisijungdami prie bet kokios kitos interneto svetainės, susietos su Lexus svetaine, riziką prisiimate patys.

 

Neteikiama garantija dėl informacijos tikslumo

Nors TME deda visas pastangas, kad visa informacija šioje svetainėje būtų teisinga, visapusiškas tikslumas negali būti garantuotas. Todėl TME neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje pateikiamos bet kokios informacijos tikslumą, išsamumą ar patikimumą. Ši svetainė ir visa joje esanti informacija bei medžiaga pateikiama be jokios aiškios ar numanomos garantijos.

 

Atsakomybės apribojimas

TME aiškiai atsisako prisiimti bet kokią atsakomybę už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, logiškai išplaukiančius ar faktinius individualius nuostolius, atsiradusius dėl bet kokio Jūsų prisijungimo prie Lexus svetainės ar naudojimosi ja, įskaitant (bet neapsiribojant) visus nuostolius ar žalą dėl virusų, pažeidusių Jūsų kompiuterio įrangą, ar Jūsų pasitikėjimo informacija, įgyta per Lexus svetainę.

 

Nuostatų atnaujinimas

TME pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti šias nuostatas iškilus būtinybei dėl verslo reikmių. Todėl raginame Jus apsilankyti šioje svetainėje ir periodiškai peržiūrėti nuostatas.