1. Warranty & insurance
  2. Lexus relax
Spartusis pasirinkimas
GARANTIJA

LEXUS RELAX

Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliarios techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliari techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos.

IKI 10 METŲ SIEKIANTI LEXUS RELAX GARANTIJA NAUJAM AR NAUDOTAM AUTOMOBILIUI SUTEIKIA JUMS VISIŠKĄ RAMYBĘ ILGUS METUS.

LEXUS RELAX – VISIŠKA RAMYBĖ

  • Lexus Relax – tai iki 10 metų garantija naujiems ir naudotiems Lexus automobiliams.
  • Lexus Relax garantija prasideda nuo Lexus atstovybėje atliekamos reguliarios techninės priežiūros. Ji galioja 1 metus arba iki 15 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jei kasmetinė reguliari techninė priežiūra atliekama Lexus atstovybėje, Lexus Relax garantiją galima pratęsti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos.
  • Lexus Relax padeda išsaugoti Jūsų automobilio išliekamąją vertę
  • Visus priežiūros ir remonto darbus, susijusius su Lexus Relax garantija, atlieka oficialūs Lexus atstovai. Jie naudoja originalias Lexus dalis, sertifikuotas Lexus technikas ir laikosi aukštų gamintojo standartų.
  • Lexus Relax garantija gali būti taikoma ir iš užsienio įvežtoms transporto priemonėms.
  • Lexus Relax garantija yra pratęsiama atlikus reguliariosios priežiūros darbus oficialioje Lexus atstovybėje Baltijos šalyse, net jeigu nėra jokių duomenų apie anksčiau atliktus darbus.
  • Lexus Relax galioja automobiliams, kuriems reguliariosios priežiūros darbai buvo atliekami nuo 2022-04-01.

Automobilio garantija, siekianti iki 10 metų arba iki 185 000 km ridos.

Dažnai užduodami klausimai

Ne. Lexus kiekvienam naujam parduotam automobiliui siūlo 3 metų (arba iki 100 000 km) gamintojo garantiją ir 1 metų visą parą teikiamą techninę pagalbą kelyje. Lexus Relax siūlo 1 metų / 15 000 km papildomą garantiją pagal sąlygas, apibūdintas Lexus Relax garantijos sąlygų ir nuostatų brošiūroje.

Lexus Relax garantija – tai papildoma garantija, siūloma visoms Lexus transporto priemonėms. Ji prasideda nuo įprastos techninės priežiūros, atliekamos įgaliotoje Lexus atstovybėje, net jei 3 metų gamintojo garantija baigė galioti arba transporto priemonės rida viršijo 100 000 kilometrų

Jei Jūsų Lexus automobilis atitinka visas sąlygas, apibūdintas Lexus Relax garantijos sąlygų ir nuostatų brošiūroje, Lexus Relax garantija bus aktyvuota automatiškai, kai įgaliotoje Lexus atstovybėje bus atlikta įprasta techninė priežiūra. Lexus Relax galioja automobiliams, kuriems reguliariosios priežiūros darbai buvo atliekami nuo 2022-04-01.

Lexus Relax garantija kai kuriais aspektais šiek tiek skiriasi nuo gamyklinės Lexus garantijos sąlygų. Visas sąlygas ir nuostatus rasite čiaOpens in new window.

Lexus Relax garantija bus pritaikyta transporto priemonei tik pasibaigus 3 metų / iki 100 000 km gamyklinės gamintojo garantijos laikotarpiui ir įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikus įprastą techninę priežiūrą.

Pagal Lexus SELECT programą įsigytiems naudotiems automobiliams taikoma 24 mėnesių garantija. Lexus Relax garantija įsigalioja, kai baigia galioti ankstesnė garantija (jei įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikta įprasta techninė priežiūra).

Ne. Jūsų Lexus Extracare poliso negalima pakeisti į Lexus Relax garantiją. Esama garantija galioja iki sutarties pabaigos. Ji automatiškai pakeičiama į Lexus Relax garantiją, kai Lexus Extracare baigia galioti (tik atlikus įprastą techninę priežiūrą įgaliotoje Lexus atstovybėje ir jei Jūsų Lexus automobiliui ji gali būti taikoma).

Ne. Lexus Relax garantija aktyvuojama automatiškai, įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikus įprastą techninę priežiūrą (jei Jūsų Lexus automobilis tenkina kriterijus, apibūdintus sąlygose ir nuostatuose. Žr. čiaOpens in new window.

Taip, Lexus Relax taikoma visiems Lexus modeliams, pagamintiems Europos rinkai.

Aktyvavus Lexus Relax garantinę sutartį, hibridinės sistemos įkraunamai baterijai ji netaikoma. įkraunamai baterijai garantiją galima įsigyti (pratęsti) atlikus papildomą hibridinės sistemos būklės patikrą.

Ne. Lexus Relax garantija pradeda galioti automatiškai, kaskart įgaliotoje Lexus atstovybėje atlikus įprastą techninę priežiūrą (jei Jūsų Lexus automobilis tenkina kriterijus, apibūdintus sąlygose ir nuostatuose. Žr. čia.Opens in new window

Dažniausiai – taip, tačiau yra išimčių. Informacijos apie Jūsų Lexus Relax garantijos galiojimą užsienyje rasite sąlygose ir nuostatuose. Žr. čia.Opens in new window

Garantija aktyvuojama kaskart, kai įgaliotoje Lexus atstovybėje atliekama su Lexus Relax derančios transporto priemonės techninė priežiūra. Šiuo atveju transporto priemonei taikoma nauja Lexus Relax garantija, kuri galios 1 metus arba iki 15 000 km nuo techninės priežiūros datos.

Žinoma. Jei parduosite transporto priemonę, naujasis savininkas perims visus Lexus Relax garantijos privalumus, kai nugabens transporto priemonę į įgaliotąją Lexus atstovybę techninės priežiūros darbams atlikti.

Ne. Lexus Relax garantija techninės pagalbos kelyje neapima.

Taip. Be Lexus Relax garantijos įgaliotosios Lexus atstovybės siūlo įvairių privalumų, skirtų ir Jums, ir Jūsų transporto priemonei.

Pirmiausia visus darbus atlieka kvalifikuoti Lexus technikai, naudodami originalias Lexus dalis ir vadovaudamiesi griežčiausiais gamykliniais reikalavimais. Tai Jūsų automobiliui garantuoja ilgalaikį patikimumą, komfortą ir eksploatacijos ramybę. Juk tai Jums ir patinka Lexus automobilyje, ar ne?

Lexus priežiūros centruose įrengta gamintojo patvirtinta techninės priežiūros įranga, o technikai yra nuolat mokomi apie mūsų naujausias technologijas, elektrifikuotus maitinimo šaltinius, vairuotojų pagalbos ir saugos sistemas. Galiausiai – kainos mūsų priežiūros centruose visada skaidrios, o paslaugos įperkamos, taigi nebus netikėtumų.