1. Connected Services
 2. Lexus Link App
 3. Terms of use
Spartusis pasirinkimas

LEXUS LINK+ FUNKCIJOS

 

Automobilio buvimo vietos informacija

Naudodamiesi Lexus Link+ programėle (ar per MyLexus portalą) galėsite patikrinti savo Lexus automobilio paskutinės buvimo vietos informaciją. Atsižvelgiant į Jūsų Lexus automobilio modelį, buvimo vietos informacija nustatoma pagal paskutinius geografinius duomenis, gautus iš Jūsų Lexus automobilio (kai paskutinį kartą išjungėte degimą ), arba tai gali būti realaus laiko buvimo vietos informacija.

Galite pamatyti savo pastatyto Lexus automobilio vietą žemėlapyje bei vietos adresą (jei toks yra), taip pat – automobilio pastatymo toje vietoje laiką. Lexus Link+ paskyroje ar kitose programose (pvz., „Apple Maps“, „Google Maps“ ir pan.) galėsite aktyvuoti navigaciją ir gauti nurodymus, kaip pasiekti savo Lexus automobilį (matysite maršrutą, atstumą ir ėjimo trukmę iki savo Lexus automobilio).

Jei Jūsų Lexus automobilyje yra įrenginys, suteikiantis galimybę naudotis internetu, Jums važiuojant bus dažnai perduodama Jūsų Lexus automobilio buvimo vietos informacija tam, kad galėtumėte su kitais ją tiesiogiai bendrinti. Įjungę tiesioginės buvimo vietos informacijos bendrinimo funkciją, galėsite pasirinkti kontaktinius asmenis, su kuriais norėsite bendrinti savo buvimo vietos informaciją ir kartu nurodyti, kiek laiko bendrinsite tokią informaciją. Siekiant įjungti šią funkciją, gali būti naudojamas Jūsų socialinių tinklų ID.

 

Bendrinimas su automobiliu

Jei Jūsų Lexus automobilyje veikia internetinė navigacija, galėsite suplanuoti savo kelionę Lexus Link+ programėlėje ir nusiųsti kelionės nuorodas į savo Lexus automobilį. Galėsite nustatyti planuojamos kelionės pradžios laiką ar tikslinį atvykimo laiką. Maršruto skaičiavimo funkcija numatys tuo metu tikėtinas kelių eismo sąlygas ir atitinkamai parodys kelionės trukmę. Galite peržvelgti išsaugotas keliones, redaguoti jas ir vėl išsiųsti į savo Lexus automobilį. Galite įtraukti pasirinktines dominančias vietas pakeliui į Jūsų kelionės tikslą. Papildomos informacijos apie automobilio navigacijos įrenginio prijungimą ir valdymą rasite savo Lexus automobilio naudotojo vadove ar MyLexus portale.

 

Paskutinis kilometras

Jei Jūsų Lexus automobilyje veikia internetinė navigacijos sistema, Lexus Link+ programėlė pasiūlys Jums, kaip pasiekti kelionės tikslą, kurį nustatėte navigacijos sistemoje prieš išlipdami iš automobilio. Ši paslauga remiasi skirtumu tarp Jūsų kelionės tikslo vietos ir vietos, kurioje pastatėte savo Lexus automobilį. Kitais žodžiais tariant, jei Jums nepavyko pastatyti savo Lexus automobilio šalia kelionės tikslo, kurį nustatėte navigacijos sistemoje, galėsite tęsti navigavimą Lexus Link+ programėlėje, kol pasieksite galutinį kelionės tikslą (pvz., pėsčiomis). Galite pasirinktinai tęsti kelionę naudodamiesi ir kitomis programėlėmis. Mes sutvarkysime Jūsų galutinio kelionės tikslo ir Lexus automobilio pastatymo vietas. Papildomos informacijos apie automobilio navigacijos įrenginio prijungimą ir valdymą rasite savo Lexus automobilio naudotojo vadove ar MyLexus portale.

 

Vairavimo analizė

Lexus Link+ programėlėje (ar MyLexus portale) rasite savo vairavimo stiliaus (elgsenos) įrašus, kurie yra paremti geografiniais duomenimis, giroskopu ir pagreičio jutikliais, rida bei degalų sąnaudų duomenimis. Šie įrašai bus pasiekiami kiekvienai kelionei. Galite pažymėti kiekvieną atskirą kelionę kaip privačią ar komandiruotę ir sugeneruoti ataskaitą, kurioje matysite įvykius, pvz., staigų stabdymą ir staigų greitėjimą kartu su jų laiku ir vieta.

 

Priminimai apie priežiūrą

Atsižvelgdami į Jūsų Lexus automobilio ridos duomenis, pranešime Jums apie artėjančius bendrosios ar techninės priežiūros darbus. Šie priminimai bus tvarkomi Jūsų paslaugų abonemento valstybėje, jų pasiekiamumas ir (ar) tikslumas gali skirtis. Gavę priminimą, galėsite nustatyti apsilankymą pas savo pasirinktą įgaliotąjį atstovą. Rekomenduojame Lexus Link+ paskyroje nurodyti pageidaujamą įgaliotąjį atstovą. Jei praleisite pirmąjį priminimą, galime išsiųsti Jums antrą.

Jums ir toliau taikoma atsakomybė reikiamais intervalais pristatyti savo Lexus automobilį bendrajai ar techninei priežiūrai. Faktas, kad mes teikiame Jums šią paslaugą su atitinkamais priminimais, neatleidžia Jūsų nuo šios atsakomybės.

 

Pagalba nelaimės atveju

Ši paslauga siūloma atsižvelgiant į Jūsų Lexus automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto įrenginio tipą. Jei Jūsų Lexus automobilyje teikiama ši paslauga, jo patiriamus smūgius stebės atitinkami jutikliai, susieti su prie interneto prijungtu automobiliniu įrenginiu. Jei smūgis viršys nustatyto stiprumo slenkstinę vertę, mums apie tai bus pranešta. Tokia su galima avarija susijusi informacija gali būti bendrinama su Jūsų vietine Lexus techninės pagalbos kelyje įmone, kuri gali susisiekti su Jumis dėl tolesnės pagalbos, atsižvelgiant į avarijos duomenų rimtumą ir įmonės politiką. Techninės pagalbos kelyje atstovai susisieks su Jumis, naudodamiesi Jūsų Lexus Link+ paskyroje pasiekiamais asmens duomenimis. Taip pat gali būti susisiekta su skubios pagalbos adresatais (jei tokių yra), nurodytais Jūsų Lexus Link+ paskyroje. Tai priklauso nuo vietinės techninės pagalbos įmonės politikos. Jei techninės pagalbos tarnybai nepavyks susisiekti su Jumis (pavyzdžiui, jei nereaguosite) ar su Jūsų skubios pagalbos adresatais, ji gali (vadovaudamasi savo politika ir avarijos rimtumu) įtraukti skubios pagalbos tarnybas (policiją). Jūs ir Jūsų skubios pagalbos adresatai visada turi galimybę priimti ar atsisakyti techninės pagalbos tarnybos siūlomų paslaugų.

Mes nesuteikiame jokių garantijų dėl jokių Jums teikiamų skubios pagalbos priemonių pasiekiamumo bei kokybės. Nei techninės pagalbos įmonė, nei Toyota Motor Europe, nei Toyota Baltic neatsako už jokį skubios pagalbos tarnybų (policijos) neįtraukimą, delsimą tai padaryti ar su tuo susijusias klaidas.

Atminkite: jei aktyvuosite privatumo režimą, naudodamiesi Lexus Link+ programėle ir (ar) savo Lexus Link+ paskyra (pvz., jei nebeleisite mums naudotis Jūsų Lexus automobilio buvimo vietos duomenimis), negalėsime surasti Jūsų automobilio avarijos atveju ir ši paslauga neveiks (žr. Internetinių paslaugų naudojimo sąlygas ir Internetinių paslaugų privatumo pranešimą, kur rasite daugiau informacijos apie privatumo režimą).

Kai kuriais atvejais bus aktyvuota privalomoji skubios pagalbos skambučio funkcija. Atminkite: įvykus avarijai, kurios metu išsiskleidė saugos oro pagalvė, Jūsų Lexus automobilis automatiškai informuos toje valstybėje, kurioje jis yra, veikiančias tarnybas. Toks veiksmas reguliuojamas ES reglamentu dėl sistemos „eCall“ (Europos Parlamento ir Europos Tarybos 2015 m. balandžio 29 d. reglamentas Nr. (ES) 2015/758) ir analogiškais teisės aktais, priimtais už Europos Sąjungos ribų (jei tokių yra).

 

Įspėjamosios lemputės

Priklausomai nuo Jūsų Lexus automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto įrenginio, Lexus Link+ programėlė gali perspėti Jus apie atitinkamus įspėjamuosius signalus, rodomus Jūsų Lexus automobilyje. Šie įspėjamieji signalai dubliuoja (tačiau nepakeičia) įspėjamųjų lempučių, rodomų Jūsų Lexus automobilio prietaisų skydelyje. Vairuotojas nuolat privalo reaguoti į Lexus automobilyje įsijungusias įspėjamąsias lemputes.

Šie įspėjamieji signalai bus perduoti į Lexus tinklą, kad būtų galima Jums suteikti techninę pagalbą ir padėti prireikus remonto. Sutikime, kurį duodate Lexus ir pateikiate Lexus Link+ programėlėje, turite galimybę nuspręsti, ar norite, kad su Jumis susisiektų. Atminkite: Lexus ir Lexus tinklas nesuteikia jokių garantijų, kad su Jumis bus iš anksto susisiekta dėl įspėjamosios lemputės, kadangi ši paslauga labai priklauso nuo Jūsų regiono, pasiekiamumo ir ryšio veikimo zonos. Gavę perspėjimą, visada laikykitės konkrečių, savininko vadove pateiktų instrukcijų.

 

Degalų likutis

Atsižvelgiant į Jūsų Lexus automobilyje sumontuotą ir prie interneto prijungtą įrenginį, Lexus Link+ programėlė gali rodyti jo bake likusių degalų kiekį. Degalų likutis rodomas procentais nuo visos bako talpos. Degalų kiekis rodomas remiantis paskutiniais degalų lygio jutiklio duomenimis, gautais iš Jūsų Lexus automobilio paskutinio variklio išjungimo metu. Dėl to gali būti skirtumas tarp Lexus Link+ programėlės  ir Jūsų Lexus automobilio prietaisų skydelyje rodomo degalų lygio. Galimi ir kiti nedideli neatitikimai, kurie priklauso nuo Jūsų Lexus automobilio stovėjimo aplinkos (pavyzdžiui, lauko temperatūros, nuolydžio ir pan.). Visada vadovaukitės savo Lexus automobilio degalų matuoklio rodmenimis. Lexus neprisiima jokios atsakomybės už neišsamią ar netikslią Lexus Link+ programėlėje rodomą informaciją.

 

Patarimai apie hibridinės sistemos naudojimą

Ši paslauga leidžia peržvelgti Lexus Link+ programėlės įrašus apie Jūsų hibridinės sistemos vairavimo našumą, kuris yra pagrįstas pagrindiniais hibridinės sistemos važiavimo indikatoriais (važiavimu elektros režimu ir hibridinės sistemos vairuotojo rezultatu). 

Šie įrašai bus pasiekiami kiekvienai kelionei. Kiekvienoje kelionėje žymimas važiavimas elektra ir įvairūs elgsenos įvykiai (greitėjimas, stabdymas ir pastovus greitis). Jie susiejami su patarimai, kurie gali padėti mažinti degalų sąnaudas. Taip pat galite pasiekti savo suminius duomenis ir lengvai stebėti hibridinių pavarų našumą bėgant laikui.

 

Nuotolinio valdymo funkcijos

Priklausomai nuo Jūsų Lexus automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto įrenginio, Lexus Link+ programėlė gali rodyti įkraunamojo hibrido ar elektromobilio baterijos įkrovos lygį ir elektra nuvažiuojamą atstumą.

Nuvažiuojamas atstumas rodomas kilometrais, tačiau jis gali skirtis nuo analogiško automobilyje rodomo nuvažiuojamo atstumo. Visada vadovaukitės rodmenimis Jūsų Lexus automobilio prietaisų skydelyje.

Lexus neprisiima jokios atsakomybės už neišsamią ar netikslią  Lexus Link+ programėlėje rodomą informaciją. Be to, ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu planuoti automobilio įkrovą. 

Priklausomi nuo Jūsų Lexus automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto automobilinio įrenginio, gali būti funkcijų, leidžiančių per Lexus Link+ programėlę nuotoliniu būdu pašildyti ar atvėsinti automobilio saloną. Priklausomai nuo Jūsų automobilio modelio, gali būti funkcijų, leidžiančių nuotoliniu būdu nustatyti pageidaujamą temperatūrą, įjungti priekinio stiklo (galinio lango) šildytuvą ar nustatyti automobilio salono pašildymo (atvėsinimo) grafiką.

Naudodamiesi nuotolinio valdymo paslaugomis, turite laikytis tolesnių reikalavimų. 

 • Automobilis turi būti visiškai stovintis ir turite patikrinti automobilio aplinkos saugą. Įsitikinkite, kad automobilio salone nėra žmonių ar gyvūnų.
 • Nesinaudokite sistema, jei atidarytas variklio dangtis ar automobilis pastatytas nevėdinamoje patalpoje.
 • Naudokitės šia paslauga tik prireikus. Tausokite aplinką ir maksimaliai sumažinkite perteklinį triukšmą bei oro taršą.
 • Visada laikykitės vietinių bei nacionalinių įstatymų, kuriais gali būti ribojamas šių paslaugų naudojimas atskirose teritorijose (pavyzdžiui, kai kuriose savivaldybėse ar gamtos rezervatuose).

 

Automobilio būsena

Naudodami Lexus Link+ programėlę, galėsite iškart patikrinti savo automobilio būseną. Priklausomai nuo  Jūsų Lexus automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto automobilinio įrenginio, Lexus Link+ programėlėje gali būti rodomi įvairūs Jūsų automobilio durelių, langų, stoglangio, bagažinės, žibintų būsena ir išmaniojo raktelio palikimo salone rodmenys.

Galite gauti aktyvųjį pranešimą praėjus 4 minutėms nuo variklio degimo išjungimo. Juo bus siekiama Jus informuoti apie galimus automobilio būsenos nesklandumus (aktyviųjų pranešimų funkciją reikia įjungti išmaniojo telefono nuostatose). Galite gauti vieną ar daugiau iš toliau nurodytų pranešimų.

 • Atidaryti langai (jei atidarytas bent vienas langas)
 • Atrakintos durelės (jei atrakintos bent vienerios durelės)
 • Atidarytas stoglangis (jei atidarytas stoglangis)
 • Įjungti žibintai (jei vis dar šviečia priekiniai ar galiniai žibintai)

 

Užrakinimas / atrakinimas

Priklausomai nuo  Jūsų Lexus automobilyje sumontuoto ir prie interneto prijungto automobilinio įrengino, naudojantis Lexus Link+ programėle turėsite galimybę vos keliais spustelėjimais nuotoliniu būdu užrakinti (atrakinti) automobilį.

Atminkite: negalėsite užrakinti automobilio, jei:

 • yra atidarytos bet kurios durelės;
 • salone liko išmanusis raktelis;
 • yra įjungta automobilio signalizacija;
 • automobilis yra užrakintas rakteliu.

 

Visais šiais atvejais užrakinimo mygtukas bus išjungtas.

Naudodamiesi užrakinimo funkcija, salone neužrakinkite be priežiūros paliktų vaikų, nesavarankiškų asmenų ar gyvūnų. Bet kurie iš jų, likę salone karštą dieną, gali patirti šilumos smūgį, gali susidurti su dehidratacijos ar hipotermijos problemomis, kurios gali baigtis mirtimi ar rimtu sveikatos sutrikimu. Lexus neatsako už jokius materialinius nuostolius, pažeidimus ar nelaimingus atsitikimus, nutikusius, kai automobilis yra paliekamas užrakintas. Naudotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę už šio automobilio užrakinimą.

Naudodamiesi atrakinimo funkcija, žinokite, kad pašaliniai asmenys gali neleistinai patekti į šio automobilio saloną. Lexus neatsako už jokius materialinius nuostolius, pažeidimus ar nelaimingus atsitikimus, nutikusius, kai šis automobilis yra atrakintas. Naudotojas prisiima visą riziką ir atsakomybę už šio automobilio atrakinimą.

 

Automobilio pastebėjimas

Atsižvelgiant į Jūsų Lexus automobilyje sumontuotą ir prie interneto prijungtą automobilinį įrenginį, gali būti suteikiama galimybė pasinaudoti funkcija, padedančia lengviau pastebėti savo automobilį stovėjimo aikštelėje. Pasinaudokite automobilio pastebėjimo funkcija ir avarinio signalo jungikliu, kad būtų lengviau pamatyti savo automobilį. Avarinis signalas aktyvuojamas 30 sekundžių trukmei. Po 30 sekundžių galėsite jį vėl įjungti.

 

Lexus patobulinta apsaugos sistema

Lexus patobulinta apsaugos sistema – tai originalus (pasirinktinis) priedas, suteikiantis papildomą apsaugą nuo automobilio vagystės.

Jei pametėte priedų raktelį arba išsikrovė jo maitinimo elementas, sistemos apsaugą galite laikinai išjungti naudodamiesi programėle.

Be to, per programėlę ir (arba) el. paštu galite gauti kitus pranešimus, pvz., apie beveik išsikrovusį priedų raktelio maitinimo elementą (įjungus degimą, jei priedų raktelis yra automobilyje, jis yra sužadintas ir beveik išsikrovęs). Variklis užvedamas be priedų raktelio (jei įjungus degimą priedų raktelio nėra). Galimi ir kiti pranešimai. Išmaniojo telefono nuostatose turi būti įjungti PUSH (iššokantys) pranešimai.