1. Legal
 2. WLTP
Spartusis pasirinkimas
TEISINĖ INFORMACIJA

NAUJA AUTOMOBILIŲ BANDYMŲ PROCEDŪRA

Naujas degalų sąnaudų ir emisijų bandymo metodas.

Nuo devintojo dešimtmečio bandymai Europos naujų automobilių teršalų ir degalų sąnaudų kiekiui nustatyti buvo atliekami taikant naujojo Europos važiavimo ciklo (NEDC) bandymų procedūrą. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. pradėta taikyti nauja pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūra (WLTP), kuri padeda automobilių pirkėjams ir savininkams realiau įvertinti automobilių važiavimo charakteristikas.

KAS KEIČIASI PEREINANT NUO NEDC PRIE WLTP?

Dėl pažangesnių automobilių technologijų ir važiavimo sąlygų pokyčių beveik 40 metų senumo NEDC važiavimo ciklo bandymus teko pakeisti. Siekiant užtikrinti tikslesnį būdą apskaičiuoti ir palyginti automobilio degalų sąnaudų bei teršalų kiekį, bandymai pagal naująją WLTP procedūrą atliekami realesnėmis sąlygomis, kad matuojamos reikšmės geriau atspindėtų eksploatacines automobilio charakteristikas.

 

KO GALIMA TIKĖTIS IŠ WLTP BANDYMŲ:

 • Bandymų ciklas

  Dinamiški bandymai, geriau atspindintys realias važiavimo sąlygas.

  Važiavimo etapai

  Dinamiškesni etapai: 52 proc. mieste ir 48 proc. užmiestyje.

  Vidutinis ir maksimalus greitis

  Vidutinis greitis – 46,5 km/h (padidėjo 12,5 km/h), o maksimalus greitis padidėjo iki 131 km/h.

  Pavarų perjungimas

  Kiekvienam automobiliui būdingi skirtingi pavarų perjungimo momentai.

 • Bandymo trukmė

  Bandymas trunka 30 min., t. y. 10 min. ilgiau.

  Bandymo atstumas

  Bandymo atstumas – 23,25 km, dukart ilgesnis už ankstesnį.

  Papildoma įranga

  Atsižvelgiama į papildomą automobilio įrangą (veikiančią CO2 ir degalų sąnaudų rodiklius).

  Bandymo temperatūra

  Matavimai dabar atliekami esant 23°C temperatūrai (CO2 rodikliai pakoreguoti iki 14°C), o anksčiau buvo matuojama 20–30 °C temperatūroje.

DIDESNIS SKAIDRUMAS

 

Nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m. rugsėjo visi nauji automobiliai turės būti patvirtinti pagal WLTP bandymų procedūrą (lengvieji komerciniai automobiliai – po vienerių metų). RC F – pirmasis Lexus modelis, kuris 2017 m. ketvirtajame ketvirtyje bus sertifikuotas pagal WLTP.

Lexus palankiai vertina perėjimą prie WLTP procedūros, kuri leis mūsų klientams nustatyti tikslesnį degalų sąnaudų ir teršalų kiekį. Mes, kaip aplinką tausojančio transporto rinkos lyderiai, praleidome dešimtmečius, ieškodami būdų, kaip gaminti mažiau aplinką teršiančius automobilius, kurdami technologijas, tokias kaip hibridinė pavaros sistema, kurios įrodė galinčios sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, ir padėdami formuoti mažai anglies dioksido išskiriančią visuomenę.

IKI 2050 M. HIBRIDAI 90 PROC. SUMAŽINS MŪSŲ AUTOMOBILIŲ CO2


Toyota Motor Europe prezidentas ir vykdomasis direktorius dr. Johan van Zyl

 

KASDIENIAI BANDYMAI, REALŪS REZULTATAITaikant naująją WLTP bandymų procedūrą, matuojamos reikšmės dabar geriau atspindės Jūsų kasdieniame gyvenime dažnai pasitaikančias situacijas. Tai reiškia, jog pateikti naujų automobilių degalų sąnaudų ir taršos rodikliai yra tikslesni ir realesni.

 

 

 

AR DAR TURITE KLAUSIMŲ?

 • Ne, Jūsų faktiniai degalų sąnaudų rodikliai liks tokie patys, tačiau gali būti, kad Jūsų automobilio oficialios CO2 ir degalų sąnaudų reikšmės dėl griežtesnių WLTP bandymų bus didesnės – panašesnės į Jūsų pastebėtus rezultatus.

  Kaip ir NEDC, WLTP bus laboratorinių tyrimų procedūra. Dėl važiavimo stiliaus ir sąlygų skirtumų gali pasitaikyti tam tikrų neatitikimų tarp oficialių rodiklių ir faktinių rezultatų.

  Pereinamuoju laikotarpiu (iki 2020 m. pabaigos) šalia WLTP rodiklių vis dar bus pateikiami ir NEDC rodikliai. Kadangi senosios NEDC procedūros nebegalima taikyti, reglamentuose numatyta pagal WLTP gautas CO2 reikšmes paversti ekvivalentiškomis NEDC reikšmėmis koreliacijų lyginimo būdu. Šiam tikslui bus pasitelktos Europos Komisijos parengtos simuliacijos priemonės arba pakartotiniai fiziniai bandymai, kurie gali sąlygoti aukštesnius Jūsų automobilio NEDC CO2 rodiklius, nes jie bus nustatyti pagal atnaujintą NEDC versiją (remiantis WLTP).
 • Taip, WLTP procedūra taip pat taikoma medžiagų, tokių kaip anglies monoksidas (CO), angliavandeniliai (HC) ir azoto oksidai (NOx) bei kietosios dalelės (PM / PN), kiekiui matuoti.

  Visus lengvuosius komercinius automobilius (N1 (ii), N1 (iii) ir N2 kategorijų) bus privaloma sertifikuoti pagal WLTP nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., t. y. praėjus vieneriems metams po lengvųjų automobilių sertifikavimo.