1. Legal
  2. my Lexus
Spartusis pasirinkimas

Jungiamumo paslaugų naudojimo sąlygos

Rasti mano automobilį

Naudodamiesi Lexus Link programėle (arba My Lexus portalu), galite patikrinti paskutinę Jūsų Lexus buvimo vietą. Jūsų Lexus modelio vieta nustatoma pagal paskutinį iš Jūsų automobilio gautą geolokacijos duomenų tašką, kai paskutinį kartą išjungėte variklį arba išjungėte buvimo vietos perdavimo funkciją.

Žemėlapyje galite matyti Jūsų Lexus stovėjimo vietą, taip pat jos adresą (jei toks yra) ir automobilio pastatymo laiką. Naudodamiesi My Lexus paskyra arba kitomis programomis (pvz., „Apple Maps“, „Google Maps“ ir kt.), galite aktyvuoti kelionės nuorodas iki savo Lexus iš dabartinės Jūsų buvimo vietos (matydami maršrutą, atstumą ir ėjimo pėsčiomis iki Jūsų Lexus trukmę).

Jeigu Jūsų Lexus automobilis turi prieigą prie interneto ryšio, Jūs turite galimybę dalintis savo judėjimo trajektorija realiu laiku. Nustatant šią funkciją, galima pasirinkti, su kuriais kontaktiniais asmenimis ir kaip ilgai Jūs norėtumėte dalintis savo judėjimo informacija. Jūsų socialinių tinklų vartotojo vardas gali būti naudojamas šios funkcijos aktyvavimui.

 

Perduoti į automobilį

Jeigu Jūsų Lexus automobilyje naudojamas nuolatinio interneto ryšio navigacijos įrenginys, tuomet Lexus Link programėlėje galite suplanuoti savo kelionę ir nusiųsti ją į savo automobilį. Galite iš anksto nustatyti norimą kelionės pradžios arba atvykimo laiką. Maršruto apskaičiavimo funkcija numatys galimas eismo sąlygas tuo metu ir atitinkamai nurodys kelionės trukmę. Galite peržiūrėti jau išsiųstas keliones, jas redaguoti ir iš naujo nusiųsti į savo Lexus. Galite pridėti į maršrutą pakeliui esančias ir Jus dominančias vietas. Papildomą informaciją apie Jūsų automobilyje esančio navigacijos įrenginio prijungimą ir valdymą rasite Jūsų Lexus naudotojo vadove arba My Lexus portale.

 

Nuo automobilio iki durų

Jeigu Jūsų Lexus automobilyje naudojamas nuolatinio interneto ryšio navigacijos įrenginys, Lexus Link programėlė pasiūlys Jums keliauti iki nustatyto tikslo net ir išlipus iš automobilio. Ši paslauga nustato skirtumą tarp Jūsų automobilio parkavimo vietos ir Jūsų norimo pasiekti kelionės tikslo.

Kitaip sakant, jeigu Jūs negalėjote pastatyti automobilio prie savo kelionės tikslo, kurį nurodėte navigacijos įrenginyje, tuomet galite pratęsti navigavimą savo išmaniajame įrenginyje per Lexus Link programėlę ir kelionės tikslą pasiekti, pavyzdžiui, pėsčiomis. Pasirinktinai, galite pratęsti navigavimą ir naudodamiesi kitomis programėlėmis – mes į jas perduosime tikslias galutinio tikslo ir Jūsų pastatyto Lexus vietas. Papildomą informaciją apie Jūsų automobilyje esančio navigacijos įrenginio prijungimą ir valdymą rasite Jūsų Lexus naudotojo vadove arba My Lexus portale.

 

Vairavimo analizė

Naudodamiesi Lexus Link programėle (arba My Lexus portalu) galite peržvelgti Jūsų vairavimo stiliaus įrašus, sugeneruotus, atsižvelgiant į geolokacinius duomenis, giroskopo ir pagreičio jėgos jutiklius, taip pat ridos bei degalų sąnaudų duomenis. Šie įrašai bus prieinami kiekvienos kelionės metu. Kiekvieną kelionę galite atskirai priskirti „Asmeniniam“ arba „Verslo“ pobūdžiui ir vėliau sugeneruoti ataskaitas, kuriose matysite išskirtus svarbiausius niuansus: pavyzdžiui, staigų stabdymą arba staigų pagreitėjimą, nurodant jų laiką ir vietą.

 

Aptarnavimo priminimai

Remdamiesi Jūsų Lexus automobilio ridos duomenimis, mes informuosime Jus apie būsimus aptarnavimus arba apsilankymus techninės priežiūros atlikimui. Paslaugų prieinamumas ir (arba) tikslumas skirtingose valstybėse gali skirtis. Gavę priminimą, galėsite susitarti dėl apsilankymo numatytoje Lexus atstovybėje. Rekomenduojame nurodyti pageidaujamą įgaliotą atstovybę per My Lexus paskyrą. Jei praleistumėte pirmą priminimą, galime atsiųsti antrąjį.

Jūs esate pilnai atsakingi už Jūsų Lexus pristatymą aptarnavimui ar techninei priežiūrai nustatytu periodiškumu. Tai, kad teikiame priminimo paslaugą, Jūsų neatleidžia nuo šios atsakomybės.

 

Akumuliatoriaus apsauga

PriklausomaI nuo Jūsų Lexus naudojamo prie interneto prijungto įrenginio, Lexus Link programėlė parodys, kiek įkrautas automobilio 12 voltų įtampos užvedimo akumuliatorius.

Jei įkrovimo lygis sumažėja tiek, kad Jūsų Lexus užvedimas taptų negalimas, Lexus Link programėlėje bus rodomas perspėjantis pranešimas.

 

Avarinis pagalbininkas

Ši paslauga bus prieinama priklausomai nuo Jūsų Lexus automobilyje naudojamo prie interneto prijungto įrenginio tipo. Jei ši paslauga galima Jūsų Lexus, tam tikri jame sumontuoti jutikliai stebės poveikį Jūsų automobiliui. Jeigu išorinis poveikis viršys iš anksto nustatytą tam tikrą ribą, mes gausime apie tai pranešimą. Tokia avarijos ar kitokio incidento informacija gali būti perduota su Lexus atstovybe bendradarbiaujančiai pagalbos keliuose kompanijai, kuri, remdamasi informacija apie Jūsų avarijos sunkumą, gali su Jumis susisiekti ir pasiūlyti pagalbą.

Pagalbos keliuose kompanija susisieks su Jumis naudodamasi Jūsų asmeniniais duomenimis, įvestais My Lexus paskyroje. Atsižvelgiant į vietos įstatymus, pagalbos keliuose kompanija taip pat gali susisiekti su Jūsų My Lexus paskyroje nurodytais kritinės situacijos kontaktiniais asmenimis (jeigu tokie nurodyti). Jeigu pagalbos keliuose kompanija negalėtų susisiekti su Jumis (pavyzdžiui, jei Jūs negalėsite atsiliepti) arba Jūsų nurodytais kritinės situacijos kontaktiniais asmenimis, tuomet, priklausomai nuo vietos įstatymų ir avarijos sunkumo, įmonė gali kreiptis į greitosios medicinos pagalbos tarnybą bei policiją. Jūsų ir Jūsų kritinės situacijos kontaktiniai asmenys visuomet turės galimybę priimti arba atsisakyti pagalbos keliuose kompanijos paslaugų.

Mes jokioje formoje nesuteikiame garantijų dėl skubios pagalbos prieinamumo ar kokybės. Nei viena paslaugas teikianti šalis nebus llaikoma atsakinga už greitosios medicinos pagalbos ar policijos informavimą, vėlavimą ar klaidas reaguojant į įvykį.

Prašome atkreipti dėmesį, jog Lexus Link programėlėje ir/arba Jūsų My Lexus paskyroje aktyvavus „privatumo būseną“ (t.y. sustabdžius Jūsų Lexus automobilio geolokavimą), avarijos atveju mes negalėsime nustatyti Jūsų Lexus buvimo vietos ir ši paslauga neveiks (daugiau informacijos apie privatumo būseną rasite jungiamumo paslaugų naudojimo sąlygose ir jungiamumo paslaugų privatumo pranešime).

Tam tikromis aplinkybėmis bus aktyvuota privalomosios pagalbos iškvietimo funkcija: atkreipkite dėmesį, kad avarijos metu, kai suveikia saugos oro pagalvė, Jūsų Lexus automatiškai informuos šalies, kurioje yra Jūsų automobilis, pagalbos tarnybas. Tai numatyta Europos Sąjungos reglamente dėl „eCall“ funkcijos (2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/758) arba jo vietiniuose atitikmenyse už ES ribų, kur šis reikalavimas yra taikomas.

Įspėjimo lemputės

Priklausomai nuo Jūsų Lexus naudojamo prie interneto prijungto įrenginio, Lexus Link programėlė gali įspėti apie tam tikrus Jūsų automobilyje rodomus įspėjamuosius signalus. Šie signalai atkartoja Jūsų Lexus automobilio prietaisų skydelyje rodomas įspėjamąsias lemputes, tačiau nepakeičia jų. Vairuojant, Jūs išliekate atsakingas už reagavimą į įspėjamųjų lempučių perspėjimus automobilyje.

Šie įspėjamieji signalai bus perduodami Lexus tinklui, siekiant suteikti Jums pagalbą ir padėti prireikus automobilį taisyti. Naudodamiesi Lexus Link programėle, galėsite patys pasirinkti, ar norėsite, kad su Jumis susisiektų. Prašome atkreipti dėmesį, kad Lexus nesuteikia jokios garantijos dėl to, kad su Jumis bus susisiekta užsidegus įspėjamajai lemputei, nes ši paslauga priklauso nuo Jūsų regiono. Įsijungus įspėjamajai lemputei, visuomet vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis naudotojo vadove.

 

Degalų kiekis

Priklausomai nuo Jūsų Lexus naudojamo prie interneto prijungto įrenginio, Lexus Link programėlė rodys Jūsų Lexus bake likusį degalų kiekį.

Degalų likutis rodomas procentais nuo visos bako talpos.

Nurodytas degalų kiekis yra pagrįstas paskutiniais degalų matuoklio jutiklio duomenimis, gautais iš Jūsų Lexus automobilio, kai paskutinį kartą išjungėte degimą. Dėl to gali būti šioks toks neatitikimas tarp Lexus Link programėlėje nurodyto degalų kiekio ir automobilio prietaisų skydelio parodymų. Dalinis neatitikimas taip pat gali atsirasti dėl aplinkos, kurioje yra jūsų Lexus automobilis, sąlygų (pvz., lauko temperatūros, nuolydžio...). Visuomet turėtumėte vadovautis degalų kiekio parodymais Jūsų Lexus automobilio prietaisų skydelyje, o Lexus neprisiima jokios atsakomybės, jei Lexus Link programėlėje būtų rodoma neišsami ar netiksli informacija.

Hibridinio važiavimo patarimai

Ši paslauga suteiks Jums galimybę Lexus Link programėlėje peržvelgti Jūsų hibridinio važiavimo pasiekimų įrašus, kurie generuojami remiantis pagrindiniais hibridiniais indikatoriais (važiavimo vien elektra laiku ir hibridinio važiavimo įvertinimo balu).

Šie įrašai bus sukuriami kiekvienos kelionės metu. Kiekvienoje kelionėje bus pažymimas Jūsų važiavimas vien elektros režimu, taip pat svarbūs elgsenos ypatumai (pagreitėjimas, stabdymas, pastovaus greičio palaikymas), kurie susieti su kontekstiniais patarimais Jums, padėsiančiais sumažinti degalų sąnaudas. Jūs taip pat galėsite peržiūrėti važiavimo duomenų suvestines ir stebėti Jūsų hibridinio važiavimo pokyčius bėgant laikui.

 

Nuotolinės funkcijos

Priklausomai nuo Jūsų Lexus naudojamo prie interneto prijungto įrenginio, Lexus Link programėlė rodys Jūsų iš tinklo įkraunamo hibridinio automobilio arba elektromobilio baterijos įkrovos lygį bei galimą nuvažiuoti atstumą.

Kilometrais pateikiamas galimas nuvažiuoti atstumas gali šiek tiek skirtis nuo rodomo automobilyje. Visuomet vadovaukitės Jūsų Lexus prietaisų skydelyje rodomais akumuliatoriaus parodymais, o Lexus neprisiima jokios atsakomybės, jei Lexus Link programėlėje būtų rodoma neišsami ar netiksli informacija. Be to, ši paslauga leidžia nuotoliniu būdu nustatyti Jūsų automobilio baterijos įkrovimo laiką.

Papildomai, nuotoliniu būdu galėsite iš anksto pašildyti ar atvėsinti Jūsų iš tinklo įkraunamą hibridinį automobilį ar elektromobilį iki norimos temperatūros ir įjungti priekinio ar galinio lango šildytuvus. Ši funkcija taip pat leidžia nuotoliniu būdu nustatyti vieną ar kelis Jūsų automobilio išankstinio pašildymo (atvėsinimo) tvarkaraščius.