1. Legal
  2. Environment
Spartusis pasirinkimas

LEXUS APLINKA

VISAPUSIŠKAS POŽIŪRIS

„LEXUS APLINKOSAUGOS VEIKLA RADOSI IŠ NUOŠIRDŽIOS PAGARBOS ŽEMEI IR RŪPESČIO JOS APLINKA. SUSIPAŽINKITE SU KETURIŲ ETAPŲ PROCESU IR SUŽINOKITE, KAIP LEXUS MAŽINA SAVO NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI“

TIKSLAS: IKI NULIO SUMAŽINTI TERŠALŲ KIEKĮ

LEXUS BENDROVĖ YRA ĮSIPAREIGOJUSI RODYTI PAVYZDĮ VISIEMS GAMINTOJAMS, SPRENDŽIANT APLINKOSAUGOS PROBLEMAS.

Mes esame įsitikinę, jog aplinkos tvarumas yra vienintelis didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų pramonė ir visuomenė šiame amžiuje. Mūsų sprendimai šioje srityje susiję ne tik su mūsų produktais, bet ir su mūsų veikla ir visais joje dalyvaujančiais asmenimis kiekvienu aspektu.
 

Turėdami aiškią tvaraus mobilumo viziją mes:

  • tiesiame kelią aplinką tausojančioms novatoriškoms technologijoms, kokios diegiamos hibridiniuose automobiliuose;
  • mažiname visų mūsų operacijų daromą poveikį aplinkai;
  • siekiame iki minimumo sumažinti gamtos išteklių naudojimą gamyboje ir iki maksimumo padidinti perdirbamų bei pakartotinai panaudojamų medžiagų naudojimą;
  • bendradarbiaujame su vietos bendruomenėmis jų aplinkos kokybei pagerinti.

 

Mes tai vadiname visapusišku požiūriu į lyderystę aplinkosaugos srityje. Mes siekiame iki nulio sumažinti taršos lygį ir atliekų kiekį visuose savo veiklos etapuose. Mes tikime, jog ilgainiui, pasitelkiant įgūdžius ir Kaizen (tai japoniškas žodis, reiškiantis nuolatinį tobulėjimą) principą, tai įmanoma pasiekti. Esame tikri, jog nuo to priklauso Lexus augimas ir sėkmė.

PIRMAS ETAPAS: PRODUKTŲ KONSTRAVIMAS IR KŪRIMAS

SIEKIANT SUMAŽINTI POVEIKĮ APLINKAI, SVARBU NUMATYTI IR ĮVERTINTI PAŽANGĄ. TODĖL MES LAIKOMĖS „GYVAVIMO CIKLO“ KONCEPCIJOS. TAI PLATUS PROCESAS, KURIS APIMA PER VISĄ MŪSŲ PRODUKTŲ GYVAVIMO CIKLĄ SUNAUDOTUS IŠTEKLIUS IR POVEIKĮ APLINKAI BEI SVEIKATAI.

Mes pirmieji pradėjome naudoti aukštos kokybės perdirbtas medžiagas. Be to, mes tiriame ir naudojame dalis, kurias lengva pakartotinai panaudoti joms atitarnavus, taip užtikrinant paprastenį perdirbimo procesą. Net mažiausiai matomos Lexus dalys yra sukurtos laikantis šio požiūrio: perdirbti buferiai naudojami bagažo skyriaus apdailai, o perdirbta suskaidyta garso izoliacinė medžiaga – garso slopintuvui už prietaisų skydelio.

Automobilių durelių apdaila dabar gaminama iš hibiscus rūšies pluoštinio augalo kenafo stiebo, o ne iš medžio skiedrų, kurios buvo naudojamos anksčiau.

Kenafas sugeria 2–5 kartus daugiau CO2 nei kiti augalai ir naudojamas mišinyje su senomis buferių atliekomis iš automobilių remonto centrų automobilių apdailai gaminti. Tokia apdaila yra lengvesnė, geriau izoliuoja garsą ir gaminama iš medžiagų neeikvojant miško atsargų.

„MES SUKŪRĖME LENGVAI PERDIRBAMĄ PLASTIKĄ, KURIS NAUDOJAMAS VISUOSE MŪSŲ AUTOMOBILIUOSE, IR KURIS DABAR PRIEINAMAS VISIEMS AUTOMOBILIŲ GAMINTOJAMS.”

ANTRAS ETAPAS: GAMYBA

Lexus bendrovė yra įsipareigojusi rodyti pavyzdį visiems gamintojams sprendžiant aplinkosaugos problemas. Mes esame įsitikinę, jog aplinkos tvarumas yra vienintelis didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų pramonė ir visuomenė šiame amžiuje. Mūsų sprendimai šioje srityje susiję ne tik su mūsų produktais, bet ir su mūsų veikla ir visais joje dalyvaujančiais asmenimis kiekvienu aspektu.

Mes tai vadiname visapusišku požiūriu į lyderystę aplinkosaugos srityje. Mes siekiame iki nulio sumažinti taršos lygį ir atliekų kiekį visuose savo veiklos etapuose. Mes tikime, jog ilgainiui, pasitelkiant įgūdžius ir Kaizen (tai japoniškas žodis, reiškiantis nuolatinį tobulėjimą) principą, tai įmanoma pasiekti. Esame tikri, jog nuo to priklauso Lexus augimas ir sėkmė.

TREČIAS ETAPAS: LOGISTIKA

Lexus aplinkosaugos veikla apima daug įvairių etapų – nuo žaliavų gavimo ir transportavimo iki automobilių dalių apdorojimo ir surinkimo, nuo procesų mūsų centriniuose automobilių prekybos salonuose iki atitarnavusių automobilių medžiagų tvarkymo.


Logistikos srityje per metus mums pavyko sumažinti iki 4919 kilometrų (3057 mylių). Tai padėjo 1020 tonų sumažinti į aplinką patenkančio anglies dvideginio. Šiuos pasiekimus lėmė kruopščiai suplanuoti maršrutai ir padvigubinta visų sunkvežimių naudingoji apkrova.

KETVIRTAS ETAPAS: ATITARNAVUSIŲ AUTOMOBILIŲ PERDIRBIMAS

ATITARNAVUSIŲ AUTOMOBILIŲ DIREKTYVA PARENGTA SIEKIANT IŠVENGTI ATLIEKŲ SUSIDARYMO IR APRIBOTI JŲ KIEKĮ, TAIP PAT PAGERINTI ATITARNAVUSIŲ AUTOMOBILIŲ PAKARTOTINIO PANAUDOJIMO, PERDIRBIMO IR UTILIZAVIMO SĄLYGAS.

Lexus bendrovė sutinka su direktyvos reikalavimais. Įgyvendindama šią direktyvą, ji parengė nemokamo visų tinkamų Lexus automobilių atliekų surinkimo nuostatas.

Visame pasaulyje Lexus siekia iki minimumo sumažinti savo vykdomų operacijų poveikį aplinkai. Renkantis atitarnavusių automobilių utilizavimo ir perdirbimo verslo partnerį, buvo svarbu, kad jis atitiktų aukščiausius standartus ir Lexus savininkams būtų atsakingai, patikimai ir efektyviai suteiktos jų automobilių utilizavimo paslaugos.