1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist
Spartusis pasirinkimas
SAUGUMAS

PAŽANGIOS PAGALBINĖS AUTOMOBILIO STATYMO FUNKCIJOS

Statant automobilį reikia įveikti keletą specifinių vairavimo iššūkių, o daug susidūrimų įvyksta esant nedideliam automobilio greičiui. Pagalbinės Lexus automobilio statymo funkcijos apsaugo Jus ir Jūsų automobilį ir bet kokia kryptimi judančius kitus eismo dalyvius – sistema nedelsdama perspėja apie pavojų ir leidžia Jums imtis veiksmų.

Lexus automobilio statymo funkcijų rinkinys veikia sklandžiai ir suderintai, kad palengvintų automobilio statymo procesą. Įspėjamosios pagalbinės automobilio statymo sistemos (PKSA) davikliai fiksuoja aplink automobilį esančias kliūtis ir informuoja vairuotoją garso signalu bei nurodo kliūties padėtį multimedijos ir centriniame ekranuose.

Siekdama apsaugoti Jus nuo iš galo atvažiuojančių transporto priemonių, Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema įjungia įspėjamąjį signalą ir taip informuoja kitus vairuotojus, be to, atvaizduoja potencialią kliūtį centriniame ekrane ir atitinkamo veidrodėlio indikatoriuje.

Pagalbinės stabdymo funkcija automobilio statymo metu papildo Įspėjamosios pagalbinės automobilio statymo sistemos funkcijas ir vaizdiniais bei garsiniais signalais įspėja vairuotoją apie gresiantį pavojų. Abi šios sistemos papildo Iš galo artėjančių automobilio perspėjimo sistemos veikimą ir padeda išvengti susidūrimo. Naudojantis davikliais, pagalbinė stabdymo funkcija automobilio statymo metu leidžia aptikti kliūtis aplink automobilį ir kontroliuoja važiavimo greitį bei stabdymo galią judant nedideliu greičiu.

Kad ir kur būtų kliūtis, Pagalbinės stabdymo funkcija automobilio statymo metu leidžia stebėti plačią aplink automobilį esančią zoną, kad galėtumėte jaustis užtikrintai. Jei priekyje ar gale fiksuojami statiški objektai, tokie kaip sienos, įsijungia įspėjamasis signalas, kliūtis atvaizduojama, o stabdžiai aktyvuojami naudojant stabdžių kontrolę. Jei kliūtis fiksuojama gale, Iš galo artėjančių automobilio perspėjimo ir Pagalbinė stabdymo funkcija automobilio statymo metu įspėja vairuotoją ir bando išvengti susidūrimo sustabdydamos automobilį.

Mūsų naujausi modeliai taip pat turi pažangią Pagalbinę stabdymo funkciją automobilio statymo metu, kuri, naudodama kameros fiksuojamus vaizdus, įvertina automobilio gale esančią situaciją. Kai prie automobilio prisiartina pėsčiasis, sistema informuoja vairuotoją garsiniais ir vaizdiniais signalais – įsijungia Intelligent Clearance Sonar (ICS) piktograma, nurodanti, kad vairuotojas turi įvertinti pavojaus lygį. Jei pėsčiasis priartėja tiek, kad kyla susidūrimo pavojus, automatiškai įsijungia važiavimo greičio ir stabdžių galios kontrolė.

Pastaba: Lexus saugumo sistemos jokiomis sąlygomis negali pakeisti įprasto vairavimo. Prieš naudodamiesi sistemomis, perskaitykite instrukcijas. Vairuotojas visuomet lieka atsakingas už saugų vairavimą.

ŠIą technologiją turintys modeliai

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/lt/lt?model=ls